Det store bompengehatet.

Bergen åpnet bomring i 1986, Oslo i 1990 og Trondheim i 1991.

I 1986 trengte vi 6 bomstasjoner til finansiering av «Tjenlig vegnett» i løpet av 15 år og uten innkreving i helgene og siden den gang har det bare ballet på seg for den norske befolkning.

Hvorfor er det så mange som hater bompenger?

Vi tror det handler om at vi har et sett med forventninger som brytes.

De forventningene handler nok om at man betaler for bruk av bil og veier allerede, og at man derfor reagerer på å betale ekstra når man passerer en bom.

Når vi også føler at Regjeringen, som er navnet på Norges utøvende myndighet ikke spiller på samme lag som våre forventinger så blir folk mest irritert over at bompenger ikke brukes slik de var tenkt til å brukes.

Bompenger var tiltenkt brukt til betjening av lån som er tatt opp for å finansiere veiprosjekter til fellesskapets beste og når dette var utført og nedbetalt så skulle de fjernes, punktum.

Vel Siste ord er ikke sagt i denne saken når vi ser på befolkningens ordforbruk i Sosiale media.  

Enn så lenge får vi stille oss spørsmålet: hva vil det koste for meg og min reise?

Hvordan endringene påvirker deg, avhenger av hvor du bor og hvor du kjører mest.

Med det nye systemet blir det lavere pris per passering enn i dag, men det blir flere passeringer per biltur. Dette innebærer at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger.

En bompengekalkulator er også en måte og se de faktiske forhold på iht til den økonomiske belastningen og ja i enkelte tilfeller vil noen komme bedre ut av det.

Fjellinjen har åpnet for en slik utregning og her vil du få en fullstendig oversikt over priser pr passering.

Innkrevingen av bompenger fordeles på tre bomringer med totalt 83 bomstasjoner. 52 av disse bomstasjonene er helt nye samt 20 av de eksisterende.

Prisene i bompengekalkulatoren er fremlagt fra Fjelllinjens bomstasjon priser fra 1. juni 2019.

takster nye bommer.PNGSkjermdump: Fjelllinjen.

 

Se mer om 

Oversikt over bomstasjonene

Tidligere priser 

 

FOTO: NAF Media Oslo og omegn