Vi er enige i målene politikerne har satt for lavere utslipp i Oslo, og løsningen for transport inn og ut av byen skal i hovedsak skje med kollektivtransport. Problemet nå er at byrådet løper fortere enn oss som bor i Oslo og omegn. Stadige restriksjoner og skattlegging av bilbruk, gjør hverdagen vanskelig og dyr for mange. Derfor stilte for første gang i historien mange opp på demonstrasjon mot de økte bompengene sist høst. Nå er det klart for ny demonstrasjon. 

For det er fortsatt mange som er avhengige av bilen i hverdagen, og det er grupper med lave inntekter som nå får en ekstrakostnad som virkelig svir. 

Vår oppfordring til det sittende byrådet er å skynde seg langsommere. Det er viktig å ha folk med på laget. 

Markeringen mot bompenger skjer torsdag 22. Mars kl 18.00, med samling utenfor Rådhuset, demonstrasjonstog, og appeller utenfor Stortinget. Demonstrasjonen er i arrangert av Cecilie Lyngby.

Se mere her:

Hva har politikerne besluttet, hva er NAF Oslo og Omegns syn og hva er viktig for oss fremover?