Ruter ved strategisjef Frode Hvattum presenterte sine tanker og mål på et frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo.

Det var Norske landskapsarkitekters forening (NLA) som inviterte til diskusjon om transportløsninger i framtidens byer. Spørsmålene som ble diskutert var hvordan vi skal få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtransport for å forflytte oss i stadig mer folkerike byer.

Vi håper at presentasjonen til Ruters strategisjef og artikkelen i Aftenposten om samme emne vil være interessant og nyttig lesing for våre medlemmer.

Foto: NAF Media Oslo og omegn