Resultatet av medlemsundersøkelsen gjennomført mars/april 2019.

Forrige undersøkelse ble gjennomført sommeren 2017.

Hele 6 324 medlemmer besvarte studien. Dette er rundt 20 % av de medlemmer (32 319) i Oslo og Omegn som ønsker info fra oss.

Undersøkelsen gir økt kunnskap om hva medlemmene er opptatt av og hvordan de opplever hverdagsreisen. Undersøkelsen gir klare svar på hvilke politiske og samferdselsmessige saker som er viktige at NAF Oslo og Omegn jobber med og hva de mener må gjøres for at hverdagsreisen skal bli bedre. 

De viktigste resultater av medlemsundersøkelsen ser du her 


Ønsker du å gi oss ytterligere innspill/kommentarer til resultatet av undersøkelsen, send oss noen ord på mailadresse oslo@naf.no 
Vi kan analysere datamaterialet på flere demografiske data, som alder, transportmidler og geografi (bydel og ringområder).

 

medlemsundersøkelsen er utført i samarbeid med :

                        all_master_logos_large_300dpi_kantar1.jpg

 

Foto: NAF Media Oslo og omegn