Norges største organisasjon for trafikanter –  Er også forkjemper for bilister.

Det har vært en del diskusjon i media om NAF som trafikantorganisasjon og spesielt at vi gjør lite for bilistene. Det stemmer ikke.

Vår stemme, som hjelper og forkjemper for 500 000 medlemmer, blir lyttet til, på Stortinget og i lokale forsamlinger, der vi bruker den.  Vi snakker nå mer «trafikant» enn tidligere, men vi har IKKE mistet tyngden som forsvarer av medlemmenes interesser som bilister. Vi har nå mulighet til å påvirke samfunnet på flere områder enn tidligere. For trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel. President i NAF, Fredrick Andersen har presisert dette meget tydelig i sin pressemelding datert 20.10.2016  

Sitat: Trafikant er” den som ferdes eller oppholder seg på en vei eller i en bil på en vei. d v s ikke bare førere av motordrivende kjøretøy uten også syklister, fotgjengere, rulleski løper og alle andre som oppholder seg på vegen  – selv også passasjerer.Vegtrafikant er en trafikant på vei"