Bilfritt sentrum - Ring 1 innen september 2019

Det nye rødgrønne bystyret i Oslo som består av AP, MDG og Venstre har store ambisjoner med å forbedre klima, miljø og samferdsel innen 2019. Mange av disse forslagene har vært presentert i media, men NAF venter på at det kommer konkrete forslag på bordet som viser hvordan disse skal gjennomføres.  Et slikt tiltak er programerklæring om at Oslo Ring 1 skal være bilfritt fra 2017. NAF avd. Oslo og omegn skal selvsagt følge med i den videre prosessen for å sørge for at våre medlemmers interesser blir ivaretatt på en slik måte at vi også bidrar til bedre luft og en triveligere by for oss som bor her. 

 Av de tema som vi følger med på er:

  • Hvordan løse transport til og fra Oslo Sentralbanestasjon og fergehavner
  • Hva skjer med alle garasjeplasser i sentrum og prisnivået på parkering inne og ute
  • Hvordan ivaretas NAFs forslag om innfartsparkering, kø prising og økt utbygning av kollektivtilbudet i og rundt Oslo som kreves for å opprettholde folks behov for mobilitet. 

Et annet tiltak som er foreslått, er muligheten for å forby kjøring med personbiler med dieselmotor. NAF har ment at dette er et tiltak med liten praktisk effekt på byluften vår, samtidig som det har til dels dramatiske konsekvenser for muligheten til å forflytte seg spesielt inn og ut av byen der alternativene er begrenset for mange. NAF har derfor foreslått en rekke alternativer som vil bidra til at luften faktisk blir bedre. Vårt hovedpoeng er at det må innføres permanente tiltak som gjør at vi unngår å havne i situasjoner der lufta blir så dårlig som vi har sett i perioder i vinter.

Her kan du lese mer om hva du kan bidra med i akuttsituasjoner.

Sykkelprosjektet 2015-2025

Det tidligere byrådet i Oslo la fram en ny sykkelstrategi som ble godkjent 29. april 2015.  Sykkelstrategien er laget for å gjøre sykling i Oslo til et naturlig og smart transportvalg for alle, uavhengig om du sykler fort eller sakte. Strategien bygger på en rekke analyser og undersøkelser av reisevaner, holdninger og sykkelveinett. Det er analysebyrået Spacescape som har utarbeidet strategien for Oslo kommune. Tidligere har Spacescape blant annet utarbeidet Stockholms sykkelstrategi og byutvikling strategi for Göteborg.

NAF avd. Oslo og Omegn har deltatt på informasjonsmøter for å få mer kunnskap om prosjektet og jobber tett sammen med NAF sentralt om hvordan vi best kan ivareta samspillet mellom alle trafikanter i en slik prosess.

Statens vegvesen og Oslo kommune har laget et forslag til nytt sykkelveinett som de sendte ut til høring 1. september i år, med svarfrist 15.10.15. Vi har sammen med NAF sentralt gitt innspill til høringsutkast.

For nærmere opplysninger: NAF Avd. Oslo og omegn  Samferdsel & Politikk 

Rolv Bjørn Jernskau norbj1@gmail.com 

Terje. A. Bjørnstad terje.a.bjornstad@gmail.com