Oslos sykkelstrategi

Det tidligere byrådet i Oslo la fram en ny sykkelstrategi som ble godkjent 29. april 2015.  Sykkelstrategien er laget for å gjøre sykling i Oslo til et naturlig og smart transportvalg for alle, uavhengig om du sykler fort eller sakte. Strategien bygger på en rekke analyser og undersøkelser av reisevaner, holdninger og sykkelveinett. Det er analysebyrået Spacescape som har utarbeidet strategien for Oslo kommune. De har tidligere blant annet utarbeidet Stockholms sykkelstrategi og byutvikling strategi for Göteborg.

Om sykkel i Oslo  kommune

NAF Oslo og omegn er generelt positiv til økt oppmerksomhet om sykkel som fremkomstmiddel, men er også sterkt opptatt av hvordan dette påvirker bilistenes rolle og mobilitet som trafikanter. Dette må skje på en måte som oppleves å «kriminalisere» bilbruk/bilhold.

NAF Oslo og Omegn er spesielt kritisk til at syklister skal få kjøre mot kjøreretningen og tror ikke at skilting alene er nok til å dette er en god løsning for alle parter. Likeledes at det må være de samme regler som gjelder for kjørende og syklende, og om det er godt anvendte penger å bruke hele 13,3 milliarder på sykkelveinett i håp og tro at mange vil sykle også om vinteren.

NAF Oslo og omegn mener bystyre og byråd i større grad må gå i dialog med byens befolkning for å få til prosesser som ivaretar flere hensyn. Også på dette punktet er det grunn til å etterlyse grundigere vurdering av hvor realistisk sykkelsatsing er blant annet med tanke på helårsklimaet i Oslo.

NAF Oslo og Omegn kommer til å jobbe aktivt med dette i tiden fremover. 

FOTO: Signe Dons