NAF danket ut Stormberg, Ikea og Apple som det varemerke med best omdømme og god synlighet i media,  informerte Marked- og kommunikasjonsdirektør Ulrica Risberg under årets landsmøte.

Nesten halvparten av befolkningen bruker sosiale medier hver dag.

Internett og sosiale medier er blitt en viktig markedsføringskanal for mange bedrifter, så også for NAF Oslo og Omegn. Effektiv omdømmestyring krever derfor god forståelse og innsikt i alle relevante interessegrupper i avdelingen og denne innsikten er helt avgjørende for å kunne tilby medlemmene det de etterspør.

Avdelingens visjon er å levere et betydningsfullt og seriøst budskap ut i media. Vi kan med hånden på hjertet si NAF Oslo og Omegn "viser vei" i dagens teknologiske samfunn.