Forskning

                          NORSK KUNDE­BAROMETER

Konkurransen i toppen er knallhard.

Norske forbrukere har sagt sin mening i årets undersøkelse, og fortalt hvor fornøyde de er med bedrifter de kjøper varer og tjenester av.

150  kjente virksomheter fra rundt 30 ulike bransjer har blitt evaluert.

Det som er overraskende er at dette har gitt positive utslag for de fleste bedriftene på årets undersøkelse. Som forbrukere har mange av oss en iboende motstand mot endring.

Året vi har lagt bak oss har vært spesielt på mange måter. Nedstenging og restriksjoner har rammet noen bransjer hardt, mens andre bransjer og bedrifter har opplevd vekst. I mange tilfeller har kundeopplevelser endret seg til å bli mer digitale.

På de påfølgende plassene kommer:

  1. Finn.no 
  2. Flytoget 
  3. Interoptik
  4. BMW
  5. Medlemsorganisasjonen NAF

Nesten halvparten av befolkningen bruker sosiale medier hver dag.

Internett og sosiale medier er blitt en viktig markedsføringskanal for mange bedrifter, så også for NAF Oslo og Omegn. Effektiv omdømmestyring krever derfor god forståelse og innsikt i alle relevante interessegrupper i avdelingen og denne innsikten er helt avgjørende for å kunne tilby medlemmene det de etterspør.

Avdelingens visjon er å levere et betydningsfullt og seriøst budskap ut i media. Vi kan med hånden på hjertet si NAF Oslo og Omegn "viser vei" i dagens teknologiske samfunn.