NAF Bli Sett

Vår NAF Bli Sett gruppe har søkelys på lokalt trafikksikkerhetsarbeid for barn, ungdom og familier.

NAF bli sett gruppen er en gruppe som i hovedvekt driver med tre hovedfelt som berører samfunnet på alle plan, og i sin strategi har NAF Osloavdelingen som målsetting å være AKTUELL - VIKTIG - SYNLIG - som bidrag til å være Drivkraften for gruppa.

Noen satsingsfelter er barneidrett og trygg skolevei. Her treffer vi barn og deres familier i et godt engasjement.

Vi samarbeider med skøyteskolen for barn på Hasle i ishockeyhallen til Hasle- Løren på Løren i Oslo, og vi samarbeider også med KFUM-Kameratene Oslo.

Vår største hjertesak er Trygge skoleveier.

Trygge skoleveier er en del av retten til en god barndom. Barna våre er det kjæreste vi har. NAF vil at alle barn skal komme seg vel frem til skolen. Men det er store forskjeller mellom hvor trygge skoleveien oppfattes ulike steder i landet.

Over hele landet finner vi eksempler på skoleveier som er dårlig sikret, preget av mye trafikk, eller på andre måter farlige. NAF mener trygge skoleveier er en del av retten til en god barndom. Derfor jobber vi der du bor for at de minste trafikantene skal ferdes trygt.

Vi møter opp med frivillige NAF’ere og setter søkelys på u-trygge kryss, skoleveier, fotgjengeroverganger med mer.

Vi nærmest demonstrere med plakater og synligjør oss med gule vester og varsler trafikken og følger barna over fotgjengerovergangene, vi tar også kontakt med media og pressen.

I tillegg møter vi opp på handlesenter med spennende utstyr for å komme i kontakt med dere som er midt i tidsklemma, og sette søkelys på trafikksikkerhet. Det er lett å glemme i hverdagen hvor viktig det er at alle i bilen er godt sikret, selv på korte turer og i lave hastigheter samt også for deg som person som ferdes ute i trafikken.

Vi utfører også aktivitetsdager for bedrifter. hvor enkelte bedrifter har sikkerhetsdager på programmet. Der kan man blant annet få prøve «bråstoppen» som gjør det mulig å kjenne hvordan det føles å bråstoppe i lav hastighet og vi kan stille med «promillebriller» som gir et inntrykk av hvilken effekt rus kan ha, og vekter som viser hvordan en hund kan bli en elefant ved en eventuelt bråstopp .

Ta gjerne kontakt med oss for å gi oss tips om samarbeide.

Telefon:               950 35 052
E-post:                oslo@lokal.naf.no