NAF Familie, en gruppe for hele familien.

" NAF Oslo og Omegn samarbeider allerede med skøyteskolen for barn i Lørenhallen, og arrangerer finalen i NAFs sykkelopplæring for barn fra 10 til 12 år "Sikker på Sykkel".

I tillegg møter vi opp på handlesenter med spennende utstyr for å komme i kontakt med dere som er midt i tidsklemma, og sette fokus på trafikksikkerhet. Det er lett å glemme i hverdagen hvor viktig det er at alle i bilen er godt sikret, selv på korte turer og i lave hastigheter.

Dere kan blant annet få prøve «bråstoppen» som gjør det mulig å kjenne hvordan det føles å bråstoppe i lav hastighet.

Vi har også med «promillebriller» som gir et inntrykk av hvilken effekt rus kan ha, og vekter som viser hvordan en hund kan bli en elefant...!

Vi er interessert i å finne ut hva familier ønsker seg fra NAF, og hvordan vi kan være til hjelp i hverdagen og på ferie. Ta gjerne kontakt med oss for å gi oss tips!

oslo@naf.no