NAF Oslo og omegn har fokus på lokalt trafikksikkerhetsarbeid  for barn og ungdom. 

Mens Ola og Kari pakker opp bilen for å reise på tur, har NAF- veitjeneste bilene full alarmberedskap for å bistå uheldige norske bilister.

Men hva med barna er de trygge og sikker under reisen?

Det er her vår NAF familie gruppe kommer inn i bildet og ønsker å bidra og informere om trygge barn i bil.

Et usikret barn eller ungdom kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sitte sikret uavhengig om de skal langt eller kort. Selv om man «skal bare» kjøre til barnehage og skole i nærmiljøet, er det aldri greit at barnet sitter usikret

Gruppa vil utføre konkurranser, trafikksikkerhets arrangementer og utstillinger som setter trafikk sikkerhet i fokus på en morsom og interessant måte som fanger opp foreldre og ungdom så de vil fatter interessen for viktigheten i dette.