Møt NAFFEN og Arne.

NAFFEN og Arne er to gode venner  som bor sammen med sine venner i NAFdal. I NAFdal skjer det mange elleville historier noe som skaper hodebry de to imellom, historiene som alle handler om trafikksikkerhet og da spesielt laget for små barn er unike. 

Som typer er de veldig forskjellige. Rett og slett motsetninger. NAFFEN er den som kan trafikk og som er snill og grei Men Arne er mer rampete og tøff Han gjør som han vil og tenker ikke på konsekvenser. Naffen og Arne byr på elleville historier, sanger, morsomme spill og engasjerende aktiviteter inne som ute. 

NAFFEN og Arne kan brukes i samlingsstund, eller være med på tur, for å påpeke ulike situasjoner barna opplever i trafikken. NAFFEN og Arne kan bli barnehage barnas værdagshelter.

Barnas utfordringer i trafikken avhenger av hvilke kontekster de er i og, ikke minst hvem de opplever trafikken sammen med.

Det er stor forskjell på hva ulike barn kan tilegne seg av læring, selv i samme aldersgruppe. Derfor skal ikke læringsmålene ses på som absolutte, men som et utgangspunkt.

Det er de voksnes ansvar å passe på barn i trafikken. De voksne spiller en viktig rolle for å bevisstgjøre barna. Det handler om å skape de riktige holdningene og den nødvendige respekten for trafikkbildet. Når barna” korrigerer” de voksnes holdninger, kan man vite at noe gjøres riktig.

Oppi boksen finner du alt du trenger for å lære barna om de viktigste temaene i trafikken. Gå gjerne inn på naffen.no hvor det meste av det som er i Naffens trafikk boks er tilgjengelig. Her kan dere laste ned sanger og lydbøker og finne morsomme ting for barna. Vi anbefaler også å laste ned appen "Naffen - En løve i trafikken" gratis for iPad i AppStore                  

                             naffen.no    AppStore

NAFFEN og Arne gleder seg til å lære barn i barnehager om trafikksikkerhet!