Våre tillitsvalgte.

Tillitsvalgtes ansvar er i utgangspunktet begrenset til å ivareta avdelingens medlemmers interesser, for eksempel ved å delta i lokale aktiviteter  og gjenomføre disse på en tilfredstillende måte.      

Temaene en tillitsvalgt er involvert i favner et vidt spekter, med miljøpolitikk som ett av flere tema til motorsport arangementer.

Uten disse fantastiske tillitsvalgte kvinner og menn, jenter og gutter hadde dette ikke vært gjennomførlig det er helt fantastisk at de stiller opp i all slags vær og vind for å være med oss å gjenomføre avdelingens arrangementer og dele sin dyrbare fritid med oss. Tusen takk til alle ….

Høres dette spennende ut og ønsker du å være med oss i denne trivelige gjengen

Meld din interesse på Tlf.95 035 052 eller e-post: oslo@lokal.naf.no  

 Se mere hva de tilitsvalgte bidrar på av aktiviteter