Hopp til hovedinnhold

Trafikk og samferdsels gruppa

Trafikk og samferdsels gruppa

NAF har en viktig talsmannsrolle på vegne av 500 000 medlemmer.

Dette omfatter temaer som behov for bedre veier, kvaliteten på kjøretøy, miljø, kollektivtrafikk, veg- og bompengeavgift, ny bilteknologi og mye mer.Arbeidet er rettet mot sentrale og lokale myndigheter gjennom faglige innspill og dialoger. I tillegg er NAF en offentlig høringsinstans på disse områdene.

Se mere om gruppens arbeid her     Samferdsel   Bedre byliv