NAF SVO bistår med forskjellige aktiviteter.

Mer informasjon kommer.