Foreløpig saksliste:

  • Planlegge hjulskift
  • Konstituere gruppa