Tur til Bjørneparken mm. Info og påmelding til Agnar Thorstensen 416 44 027 senest 1. august