Målet med dagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker.

I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» står det at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks, så det er langt igjen.

Informasjon hentet fra Trygg Trafikk

Bli med å marker dagen du også. Finn frem dine refleksprodukter og få på deg disse. 

HUSK at refleksbrikker blir svekket og mister effekt i løpet av 2-5 år. Bruk denne dagen til å bytte ut gamle reflekser og fylle på med nye.