Det blir delt ut gratis spylervæske, gratis is til barna og informasjon om NAF, samt fokus på sikker ferdsel langs vegen i påsken. 

Viktig at alle fokuserer på sikker lasting og dekktrykk.