Under denne siden vil det bli publisert aktuelle saker for vår avdeling og for NAF sentralt.