Christen har sittet som formann i NAF SVO siden 1994, og gjort en fenomenal jobb igjennom mange år. I tillegg til å styre ca 30 tillitsvalgte, har han gjort en flott jobb med å følge opp våre lokale medlemmer. Han engasjerer seg aktivt i NAF politikk og bidrar med gode innspill, ideer og tanker både lokalt og sentralt. 

Det var derfor naturlig for NAF SVO å utnevnte Christen til Æresmedlem i vår avdeling. Dette er vel fortjent etter mange år tillitsvalgt og ikke minst mange timer med dugnadsarbeid for den lokale NAF- medlemmen. 

NAF avd. Solør, Vinger og Odal takker Christen for alt arbeidet han har lagt ned så langt, og ikke minst for alle fremtidige timer som kommer.