Selv om feiringen ble avholdt 21.05, ble jubilanten ikke 90- år før 28.05. Men feiringen ble godt gjennomført en uke før på Thon Hotell Charlottenberg. Mange gjester møtte opp, både fra lokalavdelingen og våre naboavdelinger. NAF sentralt var også representert. 

Jubilanten ble feiret med god mat, flotte taler og musikk og dans utover kvelden. 

NAF SVO vil takke alle sine trofaste medlemmer igjennom mange år og fortsetter vårt medlemsarbeid i mange år fremover!