Ved å fylle ut veifelleskjemaet til NAF, kan NAF ta klagen din videre til Statens vegvesen. 

NAF er opptatt av at veiene våre skal sikre oss en trygg og effektiv fremkommelighet. Meld fra til oss om hull i veien og andre veifeller.

Vi vet at vedlikeholdet på norske veier har vært for dårlig i mange år og at forfallet har gått langt. At dere som bruker veiene melder fra til NAF hjelper oss til å legge trykk på ansvarlige myndigheter. 

  • Kjenner til eksempler på dårlige veistrekninger? Bruk vårt veifelleskjema under.
  • Innsendte skjema må inneholde fullstendig navn, e-post adresse og telefon.
  • Etter en kvalifisert vurdering sender vi det som er aktuelt  til ansvarlig myndighet

Trykk her for å komme til veifelleskjema