Også i 2012 ble det gjennomført en flott juletrefest med mange deltakere.

Stort oppmøte og livlig prat.