Leder i lokalforeningen Solør, Vinger og Odal, Harald Christen Larsmon, har skrevet brev til Samferdselsdepartementet der han ber de gå inn å rydde opp i bompengesaken.

– NAF kan ikke akseptere at det kreves inn bompenger på potensielle omkjøringsveier basert på antakelser om framtidig trafikkbelastning, eller rene finansielle hensyn, skriver Larsmon i brevet.

Trykk her for å lese mer i Glåmdalen.