Seniorgruppa består av fem ivrige sjeler som i hovedsak assisterer andre grupper med deres arrangement.

Gruppa har blant annet hjulpet til ved:

  • NAF Juletrefest
  • Vinterfestivalen ved Kongsvinger festning
  • Bistått på NAF stands ved forskjellige arrangement
  • Servering og assistanse ved hjulskift og høstaksjon
  • Servering og assistanse ved sykkelkonkurranse
  • Deltatt ved Sommerkampanjen til NAF
  • Vertskapskomite ved NAF Region Øst sitt høstmøte
  • Assistert ved refleksaksjon for skolebarn i Våler

Ønsker du å være del av den viktige seniorgruppa til NAF- Solør, Vinger og Odal og bistå våre andre komiteer/grupper, ta kontakt med leder:
Jan Kveiland
E-post: k84vlan@online.no