Funksjon Navn E-post Telefon
Leder HC. Larsmon hchrl@online.no 95887949
Nestleder Lars Erik Bratli leb@hsmedia.no 45207978
Kasserer Trond Nordseth t-nordse@online.no 98631472
Styremedlem Svein Bjørklund svein@east.no 90179276
Styremedlem Vidar Tuer vidar.tuer@byggma.no 91756710
Varamedlem Gunn Marit Nilsen gumnils@online.no 94886694
Varamedlem Thor Grønnerud  thegilgr@online.no