NAF valkomitee består av 5 tillitsvalgte med hovedoppgave å sikre god rekruttering til avdelingen, både innenfor styret samt underliggende grupper/komiteer.
Komiteen arbeider for å sikre rekruttering fra alle geografiske steder i vår avdeling, slik at hele vårt område blir representert. Valkomiteen har god kontakt med styret og alle grupper for å fange opp ønsker/behov for bemanningsendringer til kommende årsmøter.

Komiteen arbeider selvstendig, og i praksis slik at det enkelte medlem får oppgaver med å innhente opplysninger om aktuelle kandidater.
Viktig er det at potensielle styre- og komitémedlemmer får beskjed om hva vervene innebærer. Forslagene bearbeides og vedtas på komitémøtene. Komiteen har 2 til 3 møter i året, eller flere ved behov.

Ønsker du mer informasjon om valgkomiteen, ta kontakt.

Leder, Lars Erik Bratli
E-post: leb@hsmedia.no