Informasjon om turmål, lengde og oppmøtested for turene spres via klubbens web- og facebooksider. I tillegg bruker flere av klubbens medlemmer NAF MC Trondheims facebooksider for å invitere til spontane turer - det er jo alltid sosialt å ha noen å kjøre sammen med.

Ved starten av året setter turkomiteen i NAF MC Trondheim opp en liste over 10 søndagsturer som blir lagt ut som arrangement på Facebook.  Disse søndagsturene er åpen for alle motorsyklister og en viktig kanal for rekrutering av nye medlemmer til NAF MC Trondheim.

Alle fellesturer, søndagsturer og mange av ad-hoc turene foregår på asfalt. Men en ny trend de siste årene er at mange av de aktive medlemmene har skaffet seg MC nr. 2 i form av en ”grusmc” til bruk på grus- og skogsveier.

Mange av oss har hentet inspirasjon fra MC-bladets artikkel om Norge på langs via grusveier. Og oppdagelsestur sammen med venner, på lokale grus- og skogsveier er en ny måte å bli kjent med lokalområdet. En observasjon er at veldig mange av øvelsene fra NAF MC trafikksikkerhetskurs også kan øves på grusveier, og da med langt lavere hastighet og risiko.

NAF MC Trondheim på Facebook