Møtested NAF-huset, Åsbieveien 14, Stoa kl: 18:30.

Sigbjørn Vigeland vise bilder fra årets tur og audiolog fra Hørselssentralen ved SSA vil snakke litt om ører, vindsus, hørsel og bruk av propper.

Vi kan ikke møtes uten litt mat, så pølsekokeren står på.

Styret håper at flest mulig benytter denne muligheten til å snakke uhemmet om egen sykkel, det fine ved å ha MC samt mye mer.