Vi vil invitere til Årsmøte den 07/02-19

Dette vil bli avholdt i 2. etasje på vårt flotte nye NAF-hus.

Inngang på baksiden på baksiden av bygget.

saksliste Årsmøte 2019

Årsmelding for 2018

Handlingsplan for 2019

Valgforslag 2019