Vi avholder ett årsmøte den 28/01-2016

årsmøtet avholdes i NAF sine lokaler på stoa i Åsbiveien 14

oppstart ca. klokken 1900, det blir lett servering