Våres styre består idag av 7 stk
du kan kontakte våres hovedpersoner på disse mail adresser

Funksjon Fornavn Etternavn e-postadresse
Leder Kirsti Holden kirstiholden53@gmail.com
Nestleder Jan-Olaf Narvesen ola-nar@online.no
Kasserer Tore Bergstrøm tobergst11@gmail.com
Webansvarlig Øystein Olafsen oyvind1989@hotmail.com
Turansvarlig Ivar Hurv Ihurv@yahoo.no
Ungdomsrepresentant Katrine Narvesen