Måned

Dag

Dato

Tid

Aktivitet

Januar Fredag 5 20:00 Scruffy Murphy - Sosialt samvær
Februar Fredag 2 20:00 Scruffy Murphy - Sosialt samvær
  Onsdag 21 19:30 Årsmøte NAF MC Bergen
  Torsdag 22 17:00 Ettertankens dag i Hordaland
Mars Fredag 2 20:00 Scruffy Murphy - Sosialt samvær
  Onsdag 7 19:30 Årsmøte NAF Bergen og Omegn
  Fredag 23 14:00 Påskeaksjon
 April Søndag 29 11:00 Våroppfriskningskurs - oppmøte NAF-senteret
Mai Tirsdag 1 11:30 1.mai-tur til Voss
  Søndag 6   Vårmønstring Festplassen
  Mandag 7 17:55 Mandagstur - oppmøte NAF senteret 
  Søndag 20 11:00 Søndagstur - oppmøte NAF senteret
  Torsdag 24 09-21 NAF-dag hos Yamaha
Mai/Juni Torsdag/Søndag 31.5-3.6   Helgetur til Stryn.
 Juni Mandag 11 17:55 Mandagstur - oppmøte NAF senteret 
  Søndag 17 10:00 Søndagstur - oppmøte NAF senteret
Juni/Juli Fredag/Søndag 29.6-1.7   NAF MC Landstreff  på Bryne
August Mandag 6 17:55 Mandagstur - oppmøte NAF senteret
  Søndag 19   Søndagstur - oppmøte NAF senteret
  Lørdag  25 12:00 Trafikksikkerhetsdag på Festplassen
 September Mandag 3 17:55 Mandagstur - oppmøte NAF senteret 
  Lørdag 8 11:00 Åpen dag NAF Øvingsbane
  Fredag/Søndag 14.-16 09:50 Helgetur til Egersund - oppmøte Esso Skjoldskifte
  Søndag 30 10:30 Søndagstur - oppmøte NAF senteret
Oktober       Turer etter vær og vind
November Lørdag  10 19:00  Deppefest - NAF senteret
Desember Lørdag  1 19:00  Julebord