Vårmønstringen eller motorsykkelens dag er en nasjonal begivenhet. Samlingen i Bergen er landets desidert største. Det ble ny rekord i år med ca 1300 motorsykler i alle fasonger og aldre.
NAF MC Bergen hadde leid stand strategisk ved siden av politiets stand. En Harley, 1919 modell, fra Osterøy lette etter parkering og fikk plass blant NAF-syklene. Standen fikk dermed et ekstra trekkplaster.
Samtlige NAF MC brosjyrer ble delt ut, og det ble mang en interessant prat om NAF MC og medlemskap i NAF. Vi traff også medlemmer som ikke kjente til aktiviteten i klubben og dermed fikk nyttig informasjon.

NAF MC Bergen var representert ved: Rita Milde, Anne Sofie Soldal, Bente Sæbjørnsen, Torgils Milde, Sturla Keiseraas og Per Willy Mørk Karlsen.

Foto: Anne Sofie Soldal