NAF MC Harstad blir ikke å arrangere dette kurset i 2021 pga corona-pandemien.

Kurset består av gruppesamtaler, enkle kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagt kjørerute med konkrete oppgaver.

På hvert kurs vil det være 2 instruktører og inntil 10 kursdeltakere.

Kursavgift:

NAF MC medlemmer kr. 300,-                                                                              NMCU medlemmer kr. 300.-
Ikke medlem kr. 500,-
Konto nr: 4730.06.10230

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, kan du be om å få kursavgiften refundert av den NAF MC-klubben som arrangerte kurset.