Det er foreløpig ikke fastsatt datoer for sikker på MC 2022.

Kurset består av gruppesamtaler, enkle kjøretekniske øvelser og kjøring på fastlagt kjørerute med konkrete oppgaver.

På hvert kurs vil det være 2 instruktører og inntil 10 kursdeltakere.

Kursavgift:

NAF MC medlemmer gratis                                                                              NMCU medlemmer kr. 300.-
Ikke medlem kr. 500,-
Konto nr: 4730.06.10230

Dersom du etter endt sesong ikke opplever at kurset har gitt deg større kjøreglede eller en mer bevisst og tryggere atferd, kan du be om å få kursavgiften refundert av den NAF MC-klubben som arrangerte kurset.