Vi har leid Hylla Vel-hus og bestiller catering.

Den enkelte tar med seg all drikke til maten.

Nærmere info om påmelding etc. kommer.