Dette er avklart med NAF Mc sentralt.

Medlemmene får tilsendt e-post med vedlegg av budsjett, regnskap, revisorberetning og årsmelding.

Styret har sagt seg villig til å stå i vervene sine til neste ordinære årsmøte i 2022. 

FRIST FOR TILBAKEMELDING ER SATT TIL 30. APRIL 2021 OG SENDES KUN PÅ E-POST TIL nafmcinnherred@lokal.naf.no!

Grunnet stor usikkerhet om coronasituasjonen og eventuelle restriksjoner utover er det ikke lagt opp noen aktivitetsliste for 2021.

Aktiviteter utover våren og sommeren vil bli opplyst om per hjemmeside, Facebook og noe per SMS og e-post når det lettes på restriksjonene.