I tillegg til vanlige årsmøtesaker deles også ut diplomer til medlemmer med over 50 års medlemsskap.