Dato er 17. - 18. august. Tid for avreise kommer i form av SMS og e-post.

Påmelding skjer til Tore Hestegrei på tlf 90533227 eller til post@nafmc-innherred.no INNEN 1. AUGUST!

Tore H. svarer også på de fleste spørsmål bortsett fra hvor turen går.

Det betales en viss egenandel ut fra hvor mange som melder seg på, resten betaler klubben.    Først til mølla-prinsippet gjelder :-)