Styret ønsker at flest mulig melder sin interesse for dette!

Vi mottar årlig støtte fra NAF Lokalavdeling Levange Verdal for å gjøre dette vår og høst.

Kundegruppen er pensjonister og uføre NAF-medlemmer - disse setter STOR pris på denne tjenesten og er gos reklame for NAF Mc Innherred.