Det trengs flere hender til hjulskiftaksjonen høst 2016! Inntekten fra disse aksjonene går tilbake til medlemmene i form av økonomisk støtte til klubbens aktiviteter. 

Ønsker at du sender SMS til Ståle I. på tlf 93004258 med NAVN, HVOR og NÅR du kan tenke deg å stille. Datoer: onsdag 19. + torsdag 20. oktober kl 17-21 på Steinkjer og lørdag 29.oktober kl 09-14 på Levanger. Oppmøte 15 min før for info.

Ønsker tilbakemelding snarest!
Håper folk kan stille! Jobben blir satt stor pris av de vi skifter for samtidig som det er sosialt.

Avdelingene spanderer pizza og drikke.