Dette er en aktivitet som pensjonister og uføre NAF-medlemmer setter stor pris på! Dessuten er vi med og gir et positivt inntrykk av MC-miljøet som ikke vises i media. Vi mottar en økonomisk støtte fra de to lokalavdelingene som kommer alle medlemmer til gode dersom de ønsker det. Etter hjulskiftet er det pizza.

Meld deg til telefon 91181639.