NAF avd. Levanger Verdal: lørdag 18. april, kl 09-14

 

NAF avd. Steinkjer og omegn: onsdag 22. og torsdag 23. april mellom kl 17 og 21

Husk å angi hvem du er samt  hvor og når du kan delta, på SMS til Ståle.

 

Dette er vår eneste inntekt ut over medlemskontingenten og alt går tilbake til medlemmene i form av at klubben dekker deler av utgiftene ved fellesarrangement som turer og lignende.

Dessuten er det en tjeneste til eldre og uføre NAF-medlemmer som det blir satt STOR pris på!