Grillfest

hos

Holy Riders

For:

Alle med motorsykkelinteresse

Sted: 

Holy Riders klubbhus på Bjørkmyr v/Leira Gartneri (innkjøring til Leira Gartneri fra Bratsbergvegen i Trondheim)

Tid: 

Mandag 31. august 2015 fra kl. 18.30 og utover

Mat 

: Vi holder grillmat og saft. Kaffi og kaker.

Kort andakt

Arr.: Holy Riders avd. Trøndelag

De som kunne tenke seg å dra dit kan kjøre sammen fra Shell i Vinne kl 1730, eller avtale tidspunkt selv.