Detaljert informasjon kommer til de påmeldte etter hvert.