Godt initiativ!

Ruta går slik: Namsos-Steinkjer-Inderøy-Levanger-Stjørdal-Trondheim

 Trykk her for å følge saken på Facebook, oppdateres jevnlig!

 

Dette står på Facebook pr 1. april:

Mc parade... Namsos- Trondheim. 10 mai kl 10.00
Fra....
Ankomst torget Steinkjer kl11.15
ankomst Inderøy skole kl 11.40 der vil det bli en times opphold, da det skal holdes appell.
Avreise/ oppstart fra Inderøy kl 12.40
Levanger sentrum kl 13.10
Stjørdal torg kl 13.50 det kjøres direkte til torget i Trondheim, ankomst 14.30
De som skal kjøre med oss i paraden men som ikke vil kjøre helt frem til torget i Trondheim, SKAL KJØRE BAKERST I PARADEN. SLIK AT DET IKKE BLIR NOEN FORM FOR MISSFORSTÅELSER.
Det vil komme mere info litt senere ang paraden.