Saker som skal behandles må være levert styret på e-post innen 25.januar 2016.


E-postadressen er: post@nafmc-innherred.no

Etter møte blir det spandert pizza.

Velkommen!

Styret