Start er kl 1900.

Vanlige årsmøtesaker.

Frist for innkomne saker er utløpt-

Årsmøtesakene er lagt ut på lukka Facebookgruppe for NAF Mc Innherred.

Det blir pizza etter Årsmøtet.

 

Velkommen!