Som det ser ut idag blir det en overnatting på Saga Trollheimen hotell i Rindalen og en overnatting i Kristiansund med felles middag begge kvelder.

Nærmere info og påmelding kommer.